Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

H Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία εκπροσωπείται από ενδεκαμελές Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τριετία από τη Γενική Συνέλευση των μελών της και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα και έξι Συμβούλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας, μεριμνά για τις επιχορηγήσεις, καθορίζει τις δαπάνες, προωθεί τους σκοπούς της και λογοδοτεί για τη διαχείριση στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της.

 

Το  τελευταίο εκλεγμένο ( Μάϊος 2015) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Σοφία Καλοπίση-Βέρτη
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Αθανασούλης
Γενικός Γραμματέας: Μαρία Παναγιωτίδη
Ταμίας: Μαρία Καζανάκη-Λάππα
Ειδικός Γραμματέας: Αγγελική Κατσιώτη
Μέλη-Σύμβουλοι: Αναστάσιος Αντωνάρας
Όλγα Βάσση
Σταύρος Μαμαλούκος
Ιωάννα Μπίθα
Γιώργος Πάλλης
Μιλτιάδης Πολυβίου