ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ,

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ, 29 - 31 Οκτωβρίου 2021

 

«Η βυζαντινή προσωπογραφία μέσα από τα αρχαιολογικά τεκμήρια, τα έργα τέχνης και τις επιγραφικές μαρτυρίες (4ος - 15ος αιώνας)»

 

Το ειδικό θέμα έχει ως αντικείμενο τη συμβολή των αρχαιολογικών και επιγραφικών μαρτυριών μαζί με τη μελέτη των έργων στην ανάδειξη προσώπων και οικογενειών στον βυζαντινό κόσμο από τον 4ο έως τον 15ο αιώνα.
Στόχος του ειδικού θέματος του Συμποσίου είναι να προσεγγίσει το ζήτημα της προσωπογραφίας δίνοντας έμφαση στη μαρτυρία των αρχαιολογικών και επιγραφικών δεδομένων και των έργων τέχνης σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, από τον 4ο έως και τον 15ο αιώνα. Ειδικότερα, θα αναδειχθούν ιστορικά ή και άγνωστα από τις γραπτές πηγές πρόσωπα και οικογένειες, για τα οποία αντλούνται πληροφορίες από τον υλικό πολιτισμό και την καλλιτεχνική παραγωγή του Βυζαντίου, σε μια προσπάθεια να τονιστεί η προσφορά της μαρτυρίας των υλικών καταλοίπων στην ανάδειξη του προσωπογραφικού ψηφιδωτού της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα του 40ού Συμποσίου

 

 

 ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Αθήνα, 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2019

 

«Ιδεολογική και πολιτισμική πρόσληψη του Βυζαντίου από τους άλλους λαούς (7ος -  15ος αιώνας)»

 

Το θέμα αποτελεί διαλογική συνέχεια του ειδικού θέματος του 38ου Συμποσίου (Μάιος 2018): Αναζητώντας τη θέση του «άλλου» στο Βυζάντιο. Το ειδικό θέμα επιδιώκει να συμπληρώσει το δίπτυχο μέσα από τη διερεύνηση της εικόνας του Βυζαντίου και της ιδεολογικής και πολιτισμικής πρόσληψής της από τους άλλους και ιδιαίτερα από τους όμορους λαούς - Σλάβους, Ρώσους, Γεωργιανούς, Αρμένιους, Σελτζούκους και Οθωμανούς Τούρκους, Άραβες, Νορμανδούς, Σκανδιναβούς, Βενετούς, Γενουάτες, Φράγκους και άλλους σταυροφορικούς λαούς κ.ά.
Στόχος του ειδικού θέματος του 39ου Συμποσίου, ως συνέχεια του αντίστοιχου του 38ου, είναι να ερευνήσει την αντανάκλαση της πολιτιστικής και πολιτικοοικονομικής εικόνας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας στους ομόδοξους, ετερόδοξους και αλλόθρησκους λαούς με τους οποίους έρχεται σε επαφή από τον 7ο αιώνα έως την Άλωση του 1453.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα του 39ου Συμποσίου ΧΑΕ

 

 ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 

Αθήνα, 11 - 13 Μαΐου 2018«Αναζητώντας τη θέση του "άλλου" στο Βυζάντιο: υλικά τεκμήρια και καλλιτεχνικές εκφάνσεις της παρουσίας αλλόφυλων και αλλόθρησκων στη βυζαντινή επικράτεια»


Η βυζαντινή κοινωνία, αν και πολυσυλλεκτική ως προς τη σύνθεση του πληθυσμού της, παρουσίαζε ισχυρή συνοχή χάρη στην ορθόδοξη πίστη, την ελληνική γλώσσα και παιδεία και την αντίληψη σχετικά με την οικουμενική σημασία και τη μοναδικότητα της χριστιανικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ωστόσο, μέσα στη βυζαντινή επικράτεια έπρεπε να συνυπάρξουν για μικρά ή μεγάλα διαστήματα πληθυσμοί και πρόσωπα που ήλθαν ως επιδρομείς, μισθοφόροι, επισκέπτες, προσκυνητές, πρόσφυγες, έμποροι, επαγγελματίες και άλλοι που διαφοροποιούνταν θρησκευτικά, γλωσσικά, πολιτιστικά ή ιδεολογικά: Ιουδαίοι, Γεωργιανοί, Αρμένιοι, Γότθοι, Σλάβοι, Άβαροι, Άραβες, Βάραγγοι, Σελτζούκοι και Οθωμανοί Τούρκοι, Νορμανδοί, Βενετοί, Καταλανοί καθώς και Παυλικιανοί, Βογόμιλοι κ. ά.  Στόχος του ειδικού θέματος του συμποσίου ήταν να ερευνηθεί το αποτύπωμα του "άλλου" στον υλικό πολιτισμό και την καλλιτεχνική παραγωγή, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση του υλικού αυτού και η συμβολή του στη γνώση της συνύπαρξης με το στοιχείο του "άλλου". 


Δείτε εδώ αναλυτικά το Πρόγραμμα του 38ου Συμποσίου ΧΑΕ  

Δείτε εδώ τον Πρόλογο του 38ου Συμποσίου ΧΑΕ