Έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από την τελευταία αλλαγή στο σχήμα και στο εξώφυλλο του Δελτίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας [τόμος ΙΓ΄ (1985-1986), Αθήνα 1988], η οποία έδωσε νέα ώθηση στην ποιότητα του περιοδικού της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Από τότε κυκλοφόρησαν 25 τόμοι. Με τον ΛΗ΄ τόμο, ακολουθώντας τις σύγχρονες προδιαγραφές, εγκαινιάζουμε μια δεύτερη αλλαγή στην Δ΄ περίοδο. Με γνώμονα τη σημασία που έχει στις μέρες μας η όσο το δυνατόν πιο πιστή παρουσίαση του εικαστικού υλικού, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκδοτική Επιτροπή επιχειρούν την ανανέωση του περιοδικού που θα συμπεριλαμβάνει στο εξής και έγχρωμες φωτογραφίες, όπως τα περισσότερα σύγχρονα περιοδικά τέχνης. Η αλλαγή σηματοδοτείται και με νέα σχεδίαση του εξωφύλλου.

 

 Τα περιεχόμενα των τελευταίων τόμων του Δελτίου της ΧΑΕ

 

 

 

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αρ. 41 (2020), Περίοδος Δ΄, Τόμος ΜΑ΄

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αρ. 40 (2019), Περίοδος Δ΄, Τόμος Μ΄