Ηλεκτρονικές Εκδόσεις της ΧΑΕ

 

Παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και προσαρμοζόμενη στα γενικότερα δεδομένα της εποχής, η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία εγκαινίασε το 2015, σε συνεργασία με το ΕΚΤ, μια νέα σειρά ηλεκτρονικών μονογραφιών και συλλογικών έργων ελεύθερης πρόσβασης, την

http://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/chae

Το πρώτο βιβλίο της σειράς είναι η μονογραφία της Κωνσταντίας Κεφαλά, Οι τοιχογραφίες του 13ου αιώνα στις εκκλησίες της Ρόδου, Αθήνα 2015.
Στόχος της Εταιρείας είναι  ο αριθμός των  εκδόσεων  να αυξηθεί στο άμεσο μέλλον.

Κωνσταντία Κεφαλά, Οι τοιχογραφίες του 13ου αιώνα στις εκκλησίες της Ρόδου, Αθήνα 2015, 326 σ., 145 εικ. 


http://epublishing.ekt.gr/el/13869

 

Η μελέτη έχει ως θέμα της τη μνημειακή ζωγραφική της Ρόδου κατά τον 13ο αιώνα και, πιο συγκεκριμένα, από το έτος 1204, όταν ο βυζαντινός διοικητής Λέων Γαβαλάς ανέλαβε τη διακυβέρνηση του νησιού μέχρι την έλευση των Ιωαννιτών Ιπποτών, το 1309. Τα σωζόμενα δείγματα της καλλιτεχνικής παραγωγής αυτής της περιόδου εντοπίζονται σε έξι συνολικά ναούς της πόλης και της υπαίθρου. Τα μνημεία παρουσιάζονται κατά τη χρονολογική τους σειρά. Προηγείται η αναλυτική περιγραφή και η εικονογραφική εξέταση των παραστάσεων και ακολουθεί η τεχνοτροπική ανάλυση του ζωγραφικού διακόσμου με την προτεινόμενη χρονολόγηση. Αναλυτικότερα, εξετάζονται οι τοιχογραφίες του Αγίου Φανουρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, του καθολικού της μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Θάρι, του Αγίου Ιωάννη του Κουφά στο Παραδείσι, του Αγίου Νικήτα στη Δαματριά, του Αγίου Γεωργίου του Βάρδα στην Απολακκιά και του Αγίου Γεωργίου του Κουναρά στο Ασκληπειό. Δύο επιμέρους κεφάλαια της ενότητας του Αγίου Γεωργίου του Βάρδα αναπτύχθηκαν εκτενέστερα, λόγω του ειδικού ενδιαφέροντός τους: το ένα από αυτά αφορά στην σπάνια επιγραφή «η Ακηδιωκτενή» που συνοδεύει την παράσταση της Παναγίας Γλυκοφιλούσας και το δεύτερο στην εικονογραφία και την τοπική λατρεία του αγίου.