Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία ενημερώνει τα μέλη της με ανακοινώσεις σχετικά με τη διοργάνωση του ετήσιου Συμποσίου και την προετοιμασία του Δελτίου, καθώς και για άλλες προσεχείς δράσεις της.


Επίσης, αποστέλλει στα μέλη και τους φίλους της τακτικές ενημερώσεις διά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με βάση τον ηλεκτρονικό της κατάλογο, σχετικά με διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις, υποτροφίες και άλλα θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενό της.

Για την λήψη των ενημερώσεων αυτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: XAE.ANAKOINOSEIS@gmail.com

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 10:10

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής άρθρων για τον Μ' τόμο ΔΧΑΕ (2019)

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, μετά από παράκληση ικανού αριθμού συναδέλφων, αποφάσισε να δοθεί εκτάκτως μικρή παράταση για την υποβολή μελετών προκειμένου να περιληφθούν στον Μ' / 40ό τόμο του ΔΧΑΕ (2019). Ως καταληκτήρια ημερομηνία ορίσθηκε η 11η Ιουνίου 2018. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή πρέπει να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δελτίου: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/announcement/view/133.

Read 1013 times

Αναζήτηση