Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία ενημερώνει τα μέλη της με ανακοινώσεις σχετικά με τη διοργάνωση του ετήσιου Συμποσίου και την προετοιμασία του Δελτίου, καθώς και για άλλες προσεχείς δράσεις της.


Επίσης, αποστέλλει στα μέλη και τους φίλους της τακτικές ενημερώσεις διά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με βάση τον ηλεκτρονικό της κατάλογο, σχετικά με διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις, υποτροφίες και άλλα θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενό της.

Για την λήψη των ενημερώσεων αυτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: XAE.ANAKOINOSEIS@gmail.com

Πέμπτη, 04 Ιουλίου 2019 10:14

Έπαθλο Μαρίας Θεοχάρη

 

 

Έπαθλο Μαρίας Θεοχάρη (2000 €) Μάιος - Ιούνιος 2019

Δρ. Χαράλαμπος Πέννας, The Byzantine Church of Panagia Krena in Chios. History, Sculpture, Painting (late 12th century). Alexandros Press, Leiden 2017

Read 521 times

Αναζήτηση