Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία ενημερώνει τα μέλη της με ανακοινώσεις σχετικά με τη διοργάνωση του ετήσιου Συμποσίου και την προετοιμασία του Δελτίου, καθώς και για άλλες προσεχείς δράσεις της.


Επίσης, αποστέλλει στα μέλη και τους φίλους της τακτικές ενημερώσεις διά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με βάση τον ηλεκτρονικό της κατάλογο, σχετικά με διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις, υποτροφίες και άλλα θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενό της.

Για την λήψη των ενημερώσεων αυτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: XAE.ANAKOINOSEIS@gmail.com

Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2019 10:46

RESOLUTION FOR THE THESSALONIKI METRO

 

 

The Administrative Board of the Christian Archaeological Society appeals to the country's prime minister and demand action to resolve the important issue of the Thessaloniki Metro, in order to help preserve the unique archaeological discovery, namely the Tetrapylon and the city's central streets, i.e. the Mese (decumanus maximus) and the intersecting cardo, which led to the port of the second city of the Byzantine empire, Thessaloniki, in situ as an accessible archaeological site, in harmony with the transportation needs of the city. 

Read the Resolution of Christian Archaeological Society

Read 691 times

Αναζήτηση