Ήδη από τα πρώτα της βήματα το 1884, η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε έντονα, με τα μέσα που διέθετε, στις προσπάθειες για την προστασία των βυζαντινών μνημείων.

Σήμερα, συνεχίζει να παρεμβαίνει με τον επιστημονικό της λόγο, όποτε ανακύπτουν ζητήματα για μνημεία που κινδυνεύουν ή υφίστανται παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και υποβαθμίζουν την αρχαιολογική σημασία τους.

Τα ψηφίσματα που παρατίθενται στη συνέχεια, τα οποία έχει εκδώσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας, αντιπροσωπεύουν αυτή τη μέριμνά της.

 

 

The Christian Archaeological Society expresses its distress for the fate of the Monastery of Chora and calls on the international organizations mandated for the protection of cultural heritage and the leadership of the European Union to make every effort to protect the monument that preserves the most brilliant example of Byzantium Monumental art of the Palaiologan period

Read the resolution of Christian Archaeological Society

 

 

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία εκφράζει την αγωνία της για την τύχη της Μονής της Χώρας και κάνει έκκληση στους διεθνής οργανισμούς τους εντεταλμένους για την προστασία των πολιτισμικών αγαθών και στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την προστασία του μνημείου που διατηρεί το λαμπρότερο δείγμα βυζαντινής ζωγραφικής διακόσμησης της παλαιολόγειας περιόδου που έχει διασωθεί.

Διαβάστε αναλυτικά το ψήφισμα εδώ

 

 

The Christian Archaeological Society wishes to reach out the international academic community and the international organizations for the protection of world heritage expressing its deep concern for the emerging attempt to alter the character of Hagia Sophia in Constantinople/Istanbul as a world monument

Read the Resolution of Christian Archaeological Society

 

 

 

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία εκφράζει προς τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και προς τους παγκόσμιους οργανισμούς προστασίας της παγκόσμιας κληρονομιάς τη βαθιά της αγωνία για τη διαφαινόμενη σταδιακή προσπάθεια αλλαγής του χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης ως κορυφαίου μνημείου της παγκόσμιας κληρονομιάς.

Διαβάστε αναλυτικά το Ψήφισμα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

 

 

The Administrative Board of the Christian Archaeological Society appeals to the country's prime minister and demand action to resolve the important issue of the Thessaloniki Metro, in order to help preserve the unique archaeological discovery, namely the Tetrapylon and the city's central streets, i.e. the Mese (decumanus maximus) and the intersecting cardo, which led to the port of the second city of the Byzantine empire, Thessaloniki, in situ as an accessible archaeological site, in harmony with the transportation needs of the city.

Read the Resolution of Christian Archaeological Society

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κάνει έκκληση στον πρωθυπουργό της χώρας να επιληφθεί του σοβαρού θέματος του μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διατηρηθεί κατά χώραν το μοναδικής σημασίας εύρημα τετραπύλου και των κεντρικών οδών, μέσης (decumanus maximus) και κάθετης (cardo), που οδηγούσε στο λιμάνι της δεύτερης πόλης της βυζαντινής αυτοκρατορίας, της Θεσσαλονίκης, ως επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, σε αρμονική συνύπαρξη με τις κυκλοφοριακές ανάγκες της πόλης.

Διαβάστε αναλυτικά το Ψήφισμα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

 

 

 

 

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία εκφράζει την αγωνία της για την πρόσφατη κατάρρευση μεγάλου μέρους του ναού του Αγίου Ιακώβου του Πέρση στη νεκρή ζώνη, εντός των τειχών της Λευκωσίας, εξαιτίας καθυστέρησης ανάληψης των άμεσα σωστικών εργασιών προστασίας του μνημείου (http://churchofcyprus.org.cy/11625).

Διαβάστε αναλυτικά το Ψήφισμα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Page 1 of 2

Αναζήτηση