Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία ενημερώνει τα μέλη της με ανακοινώσεις σχετικά με τη διοργάνωση του ετήσιου Συμποσίου και την προετοιμασία του Δελτίου, καθώς και για άλλες προσεχείς δράσεις της.


Επίσης, αποστέλλει στα μέλη και τους φίλους της τακτικές ενημερώσεις διά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με βάση τον ηλεκτρονικό της κατάλογο, σχετικά με διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις, υποτροφίες και άλλα θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενό της.

Για την λήψη των ενημερώσεων αυτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: XAE.ANAKOINOSEIS@gmail.com

 

 

The Board of the Christian Archaeological Society (ΧΑΕ/ChAE) has decided to proceed with the preparation of volume 42 of the Deltion of the Christian Archaeological Society  [Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας] (2021), in hopes that appropriate funding sources will be found for timely printing.

Read the entire circular

 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας αποφάσισε να προβεί  στην προετοιμασία του ΜΒ΄/42ου τόμου του Δελτίου της ΧΑΕ (2021) με την ελπίδα ότι θα εξευρεθούν οι πόροι για την έγκαιρη εκτύπωσή του.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την σχετική εγκύκλιο

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας διοργανώνει εκδρομή σε βυζαντινά μνημεία της Αίγινας το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019.

 

 

 

Με ιδιαίτερη χαρά το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας προκηρύσσει ένα νέο ετήσιο διεθνές βραβείο που απευθύνεται σε ερευνητές της βυζαντινής νομισματικής και σφραγιστικής. Το βραβείο θεσμοθετήθηκε ύστερα από πρόταση του κυρίου Χαράλαμπου Πέννα, διδάκτορος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ε.τ. διευθυντή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και μέλους της ΧΑΕ από το 1980-1981.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη

 

 

 

Ύστερα από ευγενική χορηγεία της οικογένειας Παπαμαστοράκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας προκηρύσσει για τέταρτη φορά βραβείο στη μνήμη του αξέχαστου Τίτου Παπαμαστοράκη, αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1961-2010).

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη

 

 

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία προκηρύσσει για τρίτη φορά το ετήσιο βραβείο στη μνήμη του Νικολάου Β. Δρανδάκη, θεσμοθετημένο από την διδάκτορα Sharon Gerstel, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας (UCLA) και μέλους της ΧΑΕ από το 1996.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη

 

 

On behalf of the Executive Board of the Christian Arcaeological Society we hereby announce the organization of the 40th Symposium of Byzantine and Post-Byzantine Archaeology and Art of the Christian Archaeological Society, which will be held in Athens, at the Byzantine and Christian Museum, May 22-24, 2020. 

Read the entire circulare

 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ανακοινώνεται η πραγματοποίηση του 40ού Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογικής Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας που θα λάβει χώρα στην Αθήνα, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, από 22 έως και 24 Μαΐου 2020. 

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο

 

 

The Administrative Board of the Christian Archaeological Society appeals to the country's prime minister and demand action to resolve the important issue of the Thessaloniki Metro, in order to help preserve the unique archaeological discovery, namely the Tetrapylon and the city's central streets, i.e. the Mese (decumanus maximus) and the intersecting cardo, which led to the port of the second city of the Byzantine empire, Thessaloniki, in situ as an accessible archaeological site, in harmony with the transportation needs of the city. 

Read the Resolution of Christian Archaeological Society

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κάνει έκκληση στον πρωθυπουργό της χώρας να επιληφθεί του σοβαρού θέματος του μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διατηρηθεί κατά χώραν το μοναδικής σημασίας εύρημα τετραπύλου και των κεντρικών οδών, μέσης (decumanus maximus) και κάθετης (cardo), που οδηγούσε στο λιμάνι της δεύτερης πόλης της βυζαντινής αυτοκρατορίας, της Θεσσαλονίκης, ως επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, σε αρμονική συνύπαρξη με τις κυκλοφοριακές ανάγκες της πόλης. 

Διαβάστε αναλυτικά το Ψήφισμα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

 

 

Αναζήτηση