Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία ενημερώνει τα μέλη της με ανακοινώσεις σχετικά με τη διοργάνωση του ετήσιου Συμποσίου και την προετοιμασία του Δελτίου, καθώς και για άλλες προσεχείς δράσεις της.


Επίσης, αποστέλλει στα μέλη και τους φίλους της τακτικές ενημερώσεις διά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με βάση τον ηλεκτρονικό της κατάλογο, σχετικά με διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις, υποτροφίες και άλλα θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενό της.

Για την λήψη των ενημερώσεων αυτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: XAE.ANAKOINOSEIS@gmail.com

Γενική Συνέλευση μελών ΧΑΕ, παρουσίαση 41ου τόμου ΔΧΑΕ, Βραβεία

Announcement for the 40th Symposium of ChAE

Μεταφορά 40ού Συμποσίου

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας αποφάσισε, λόγω των έκτακτων περιστάσεων και των άγνωστων συνθηκών ως προς την εξάπλωση τυ ιού, τη μεταφορά του 40ού Συμποσίου της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της  ΧΑΕ τον Μάιο 2021.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση

 

Call for the submission of studies for publication in the series "Electronic publications of Christian Archaeological Society"

Προκήρυξη υποβολής μελετών για δημοσίευση στη σειρά "Ηλεκτρονικές εκδόσεις της ΧΑΕ"

Επιστολή του ακαδημαϊκού Παναγιώτη Βοκοτόπουλου προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με το μετρό Θεσσαλονίκης

Νέα προθεσμία υποβολής μελετών για δημοσίευση στον ΜΒ΄ / 42ο τόμο του Δελτίου της ΧΑΕ 2021

 

 

 

Λόγω των ειδικών συνθηκών, το Δ.Σ. της ΧΑΕ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής μελετών για το ΔΧΑΕ ΜΒ΄/ 42 (2021) έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο

Deltion Chae 42 (2021): Call for submission deadline extended until September 18

 

 

Due to current circumstances the Board of the Christian Archaeological Society has decided to set a new deadline for submissions on Friday the 18th of September, 2020.

Read the entire circular here

 

Αναβολή 40ού Συμποσίου ΧΑΕ

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας αποφάσισε την αναβολή της διεξαγωγής του 40ού Συμποσίου της ΧΑΕ (22-24 Μαΐου 2020).

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

Αποχαιρετισμός στην Olga Popova (1938-2020)

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ανακοινώνει με βαθύτατη θλίψη τον θάνατο της εξαίρετης ερευνήτριας της βυζαντινής τέχνης και ιδιαίτερα της βυζαντινής ζωγραφικής Όλγας Sigizmundovna Popova, επίτιμου μέλους της από το 1998.

Διαβάστε αναλυτικά το κείμενο της ανακοίνωσης

Αναζήτηση