Το Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης

Το πρώτο Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας με τίτλο «Νεώτερα Ευρήματα - Νεώτερες Έρευνες» πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1981. Έκτοτε, χωρίς διακοπή, το Συμπόσιο διεξάγεται κάθε χρόνο στην Αθήνα, με εξαίρεση εκείνο του 1985 που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη.


Στο πλαίσιο του συμποσίου, που διαρκεί τρεις μέρες, παρουσιάζονται ανακοινώσεις με θέματα αρχαιολογίας και τέχνης της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου. Μία από τις ημέρες του συμποσίου είναι αφιερωμένη σε ειδικό επιστημονικό θέμα και περιλαμβάνει σχετικές εισηγήσεις και ανακοινώσεις. Ο θεσμός της ημερίδας εγκαινιάστηκε το 1988 και έκτοτε πραγματοποιείται ανελλιπώς, με ειδικούς προσκεκλημένους εισηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.


Μέχρι σήμερα έχουν οργανωθεί οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • «Η τέχνη του 15ου αιώνα» (1988)
 • «Η τέχνη κατά το διάστημα 1261-1400» (1989)
 • «Το τέλος της αρχαιότητος στις πόλεις και στην ύπαιθρο με βάση τα αρχαιολογικά τεκμήρια» (1990)
 • «Κυρίαρχες τάσεις στην τέχνη και αρχιτεκτονική του 16ου αι.» (1991)
 • «Κυρίαρχες τάσεις στην τέχνη και αρχιτεκτονική κατά τους 17ο και 18ο αι.» (1992)
 • «Η Μάνη και τα μνημεία της» (1993)
 • «Χριστιανική Βοιωτία και Φθιώτιδα» (1994)
 • «Η χορηγία ως παράγοντας εξέλιξης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» (1995)
 • «Αρχαιολογικές και καλλιτεχνικές μαρτυρίες για το θάνατο» (1996)
 • «Πόλεις στο Βυζάντιο από τον 5ο έως και τον 15ο αι.» (1997)
 • «Παράδοση και ανανέωση στην τέχνη του 13ου αι.» (1998)
 • «Κάστρα και Οχυρώσεις» (1999)
 • «Προσκυνήματα - Επιδράσεις στην Τέχνη» (2000)
 • «Εικονογραφικοί κύκλοι αγίων στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη» (2001)
 • «Αρχαιολογικά τεκμήρια βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατά τη βυζαντινή εποχή (5ος - 15ος αι.)» (2002)
 • «Ενδυμασία και καλλωπισμός στο Βυζάντιο. Μαρτυρίες της αρχαιολογίας και της τέχνης» (2003)
 • «Η βυζαντινή οικία και ο εξοπλισμός της, 4ος-15ος αιώνας» (2004)
 • «Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική» (2005)
 • «Η γυναίκα στο Βυζάντιο: Λατρεία και τέχνη» (2006)
 • «Το βυζαντινό ύφασμα. Τέχνη, τεχνική και οικονομία» (2007)
 • «Κείμενα σε αντικείμενα» (2008)
 • «Κείμενα σε μνημεία» (2009)
 • «Οι ζωγράφοι και τα εργαστήριά τους κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο» (2010)
 • «Η μετάβαση από την ύστερη αρχαιότητα στο μεσαιωνικό Βυζάντιο, 6ος-9ος αι.» (2011)
 • «Τοπική λατρεία αγίων και λατρεία τοπικών αγίων: η μαρτυρία των πηγών, των αρχαιολογικών καταλοίπων και της εικονογραφίας» (2012)
 • «Το βυζαντινό μοναστήρι. Οργάνωση και Λειτουργία» (2013)
 • «Η γέννηση, η εξέλιξη και οι προοπτικές της έρευνας για τη βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη στην Ελλάδα. Αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από το θάνατο του Γεωργίου Λαμπάκη και από την ίδρυση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου» (2014)
 • «Η βυζαντινή Κωνσταντινούπολη και η άμεση περιφέρειά της: τοπογραφία, αρχαιολογία, αρχιτεκτονική και τέχνη» (2015)
 • «Το προσκύνημα στο Βυζαντινό κόσμο: αρχαιολογικές και ιστορικές μαρτυρίες» (2016)
 • «Βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική: από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή» (2017)